Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viapotrzask potrzask

April 26 2017

zgadnij
5668 2e0a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaampajewska ampajewska

April 22 2017

0773 776d 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viatoniewszystko toniewszystko
5376 6a0e 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viatoniewszystko toniewszystko

April 21 2017

0571 6bf3
zgadnij
6958 17d0

April 20 2017

zgadnij
Reposted fromheima heima viabanshe banshe
3985 16e4 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viabanshe banshe
zgadnij
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viatoniewszystko toniewszystko

April 15 2017

zgadnij
9561 d2d6 500
Reposted fromseverine severine viaszicko szicko
0188 cd36 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viaszicko szicko
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatoniewszystko toniewszystko

April 07 2017

zgadnij
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatoniewszystko toniewszystko

March 28 2017

zgadnij
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianezavisan nezavisan

March 21 2017

7006 388e
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafou fou

March 19 2017

zgadnij
4214 d4da
bardzo.

February 15 2017

zgadnij

stay away from people who make you feel like you are hard to love

This is the most important thing I have ever read

okay.
Reposted frompaket paket viapotrzask potrzask
zgadnij
1721 9d51

July 07 2015

zgadnij
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viafriends friends
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl